Αποτελέσματα δημοπρασίας εντόκων 13 εβδομάδων

Διενεργήθηκε δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων, ύψους 625 εκατομμυρίων Ευρώ. Η απόδοση διαμορφώθηκε στο 1,85%. Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 1.025 εκατομμυρίων Ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 1,64 φορές.
Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 13 Οκτωβρίου 2017.
Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους  του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 187,5 εκατομμυρίων Ευρώ.
Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 12 Οκτωβρίου 2017, στις 12μ.μ.
Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Δημοπρασία Σημερινή Προηγούμενη
Έντοκα Γραμμάτια διάρκειας

13 εβδομάδων

11 Οκτωβρίου 2017

(ποσά σε εκ. Ευρώ)

13 Σεπτεμβρίου 2017

(ποσά σε εκ. Ευρώ)

1. Δημοπρατούμενο ποσό 625 1.000
2. Ύψος προσφορών 1.025 1.362
3.Συντελεστής κάλυψης(2:1) 1,64 1,36
4.Συνολικά αποδεκτό ποσό 812,5 1.300
5. Απόδοση 1,85% 1,91%
6. Τιμή Δημοπρασίας 99,535 99,520
7. Cut – off ratio 54% 90%

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail

Written by