Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 9-7-2020

Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.1770 1.1650 1.1080 1.0960 GBP British Pound 0.9310 0.9220 0.8760 0.8670 CHF Swiss Franc 1.1000 1.0890 1.0350 1.0250 CAD Canadian Dollar 1.5880 1.5730 1.4950 1.4800 […]

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 8-7-2020

Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.1690 1.1580 1.1000 1.0890 GBP British Pound 0.9300 0.9210 0.8750 0.8660 CHF Swiss Franc 1.1020 1.0910 1.0370 1.0270 CAD Canadian Dollar 1.5860 1.5700 1.4930 1.4780 […]

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 7 Ιουλίου 2020

Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.1730 1.1610 1.1040 1.0920 GBP British Pound 0.9370 0.9280 0.8820 0.8730 CHF Swiss Franc 1.1020 1.0910 1.0370 1.0260 CAD Canadian Dollar 1.5870 1.5720 1.4940 1.4790 […]

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 6-7-2020

Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.1620 1.1510 1.0940 1.0830 GBP British Pound 0.9330 0.9240 0.8780 0.8690 CHF Swiss Franc 1.1000 1.0890 1.0350 1.0250 CAD Canadian Dollar 1.5770 1.5620 1.4850 1.4690 […]

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 5-7-2020

Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.1630 1.1520 1.0940 1.0830 GBP British Pound 0.9340 0.9250 0.8790 0.8700 CHF Swiss Franc 1.1000 1.0890 1.0350 1.0240 CAD Canadian Dollar 1.5780 1.5630 1.4850 1.4700 […]

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 4-7-2020

Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.1630 1.1520 1.0940 1.0830 GBP British Pound 0.9340 0.9250 0.8790 0.8700 CHF Swiss Franc 1.1000 1.0890 1.0350 1.0240 CHF CADCanadian Dollar 1.5780 1.5630 1.4850 1.4700 […]

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 3-7-2020

Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.1630 1.1520 1.0940 1.0830 GBP British Pound 0.9340 0.9250 0.8790 0.8700 CHF Swiss Franc 1.1000 1.0890 1.0350 1.0240 CAD Canadian Dollar 1.5780 1.5630 1.4850 1.4700 […]

Ανοικτές τουριστικές πύλες Ελλάδας

Μέχρι τις 17 Ιουλίου δεν επιτρέπονται απευθείας πτήσεις από Μεγάλη Βρετανία και Σουηδία ενώ ακόμη γίνεται έλεγχος για το πότε θα ανοίξουν τα σύνορα με Κίνα αλλά και των χερσαίων συνόρων της Ελλάδας λόγω της […]

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 2-7-2020

Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.1600 1.1480 1.0920 1.0800 GBP British Pound 0.9360 0.9270 0.8810 0.8720 CHF Swiss Franc 1.1000 1.0890 1.0350 1.0240 CAD Canadian Dollar 1.5750 1.5600 1.4830 1.4680 […]

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 1 Ιουλίου 2020

Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.1630 1.1520 1.0950 1.0840 GBP British Pound 0.9480 0.9390 0.8920 0.8830 CHF Swiss Franc 1.1070 1.0960 1.0420 1.0310 CAD Canadian Dollar 1.5900 1.5740 1.4970 1.4810 […]