Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 13-4-2021

Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.2330 1.2210 1.1600 1.1480 GBP British Pound 0.8960 0.8870 0.8430 0.8340 CHF Swiss Franc 1.1390 1.1280 1.0720 1.0610 CAD Canadian Dollar 1.5490 1.5340 1.4580 1.4430 AUD Australian Dollar 1.6200 1.6050 1.5250 1.5100 DKK Danish Krone 7.7000 7.6300 7.2500 7.1700 SEK Swedish Krone 10.560 10.460 9.9400 […]

Περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 12-4-2021

Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.2320 1.2200 1.1600 1.1480 GBP British Pound 0.8980 0.8890 0.8450 0.8360 CHF Swiss Franc 1.1400 1.1290 1.0730 1.0620 CAD Canadian Dollar 1.5480 1.5330 1.4570 1.4420 AUD Australian Dollar 1.6160 1.6000 1.5210 1.5050 DKK Danish Krone 7.7000 7.6300 7.2500 7.1700 SEK Swedish Krone 10.570 10.470 9.9500 […]

Περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 11-4-2021

Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.2320 1.2200 1.1600 1.1480 GBP British Pound 0.8980 0.8890 0.8450 0.8360 CHF Swiss Franc 1.1400 1.1290 1.0730 1.0620 CAD Canadian Dollar 1.5480 1.5330 1.4570 1.4420 AUD Australian Dollar 1.6160 1.6000 1.5210 1.5050 DKK Danish Krone 7.7000 7.6300 7.2500 7.1700 SEK Swedish Krone 10.570 10.470 9.9500 […]

Περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 10-4-2021

Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.2320 1.2200 1.1600 1.1480 GBP British Pound 0.8980 0.8890 0.8450 0.8360 CHF Swiss Franc 1.1400 1.1290 1.0730 1.0620 CAD Canadian Dollar 1.5480 1.5330 1.4570 1.4420 AUD Australian Dollar 1.6160 1.6000 1.5210 1.5050 DKK Danish Krone 7.7000 7.6300 7.2500 7.1700 SEK Swedish Krone 10.570 10.470 9.9500 […]

Περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 9-4-2021

Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.2300 1.2190 1.1580 1.1460 GBP British Pound 0.8940 0.8850 0.8410 0.8320 CHF Swiss Franc 1.1440 1.1330 1.0760 1.0650 CAD Canadian Dollar 1.5510 1.5360 1.4600 1.4450 AUD Australian Dollar 1.6130 1.5980 1.5190 1.5030 DKK Danish Krone 7.7000 7.6300 7.2500 7.1700 SEK Swedish Krone 10.600 10.500 9.9800 […]

Περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 8-4-2021

Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.2290 1.2170 1.1570 1.1450 GBP British Pound 0.8890 0.8800 0.8370 0.8280 CHF Swiss Franc 1.1440 1.1330 1.0770 1.0660 CAD Canadian Dollar 1.5470 1.5320 1.4560 1.4410 AUD Australian Dollar 1.6060 1.5900 1.5120 1.4960 DKK Danish Krone 7.7000 7.6300 7.2500 7.1700 SEK Swedish Krone 10.630 10.520 10.000 […]

Περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 7-4-2021

Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.2230 1.2110 1.1510 1.1390 GBP British Pound 0.8790 0.8710 0.8270 0.8190 CHF Swiss Franc 1.1490 1.1380 1.0820 1.0710 CAD Canadian Dollar 1.5310 1.5160 1.4410 1.4260 AUD Australian Dollar 1.6050 1.5890 1.5110 1.4950 DKK Danish Krone 7.7000 7.6300 7.2500 7.1700 SEK Swedish Krone 10.640 10.540 10.010 […]

Περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 6-4-2021

Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.2180 1.2060 1.1470 1.1350 GBP British Pound 0.8820 0.8740 0.8300 0.8220 CHF Swiss Franc 1.1490 1.1380 1.0820 1.0710 CAD Canadian Dollar 1.5310 1.5160 1.4410 1.4260 AUD Australian Dollar 1.6000 1.5840 1.5060 1.4900 DKK Danish Krone 7.7000 7.6300 7.2500 7.1700 SEK Swedish Krone 10.640 10.540 10.010 […]

Περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 5-4-2021

Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.2200 1.2080 1.1480 1.1360 GBP British Pound 0.8820 0.8740 0.8300 0.8220 CHF Swiss Franc 1.1490 1.1380 1.0820 1.0710 CAD Canadian Dollar 1.5310 1.5160 1.4410 1.4260 AUD Australian Dollar 1.5990 1.5830 1.5050 1.4890 DKK Danish Krone 7.7000 7.6300 7.2500 7.1700 SEK Swedish Krone 10.640 10.540 10.010 […]

Περισσότερα

Ανοικτό λιανεμπόριο στην Θεσσαλονίκη Ανοικτά θα είναι από την Δευτέρα 5 Απριλίου 2021 τα καταστήματα λιανεμπορίου στην Θεσσαλονίκη παρά την απαγόρευση της κυβέρνησης με απόφαση του Συλλόγου των Εμπόρων. Επίσης στην Κοζάνη και στην Αχαΐα απαγορεύεται από την Δευτέρα να είναι ανοικτά. Για μεν την Περιφέρεια Αττικής το λιανεμπόριο θα είναι ανοικτό και ο κωδικός […]

Περισσότερα