Εμπορική ΕΕ-Ιαπωνία

Στις 6 Ιουλίου 2018, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε δέσμη αποφάσεων σχετικά με τη συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης με την Ιαπωνία (EPA), μεταξύ των οποίων: • απόφαση για την υπογραφή της συμφωνίας • απόφαση να ζητηθεί η συναίνεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας Το Συμβούλιο εξέδωσε απόφαση σχετικά με την υπογραφή και την […]

Περισσότερα