Νέα πολιτική προστασία ΕΕ

Στις 25 Ιουλίου 2018, οι πρεσβευτές της ΕΕ ενέκριναν, εξ ονόματος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, εντολή για διαπραγματεύσεις σχετικά με πρόταση τροποποίησης του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της ΕΕ. Βάσει αυτής της εντολής, η Προεδρία του Συμβουλίου θα αρχίσει διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι υφιστάμενοι κανόνες για την πολιτική προστασία προβλέπουν μια εθελοντική δέσμη για την […]

Περισσότερα