Αναβάθμιση Ελλάδας

Αναβάθμισε κατά μία βαθμίδα, σε «Β» από «B-»  ο οίκος αξιολόγησης Standard & Poor’s την πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας, επιβεβαιώνοντας και τη θετική προοπτική (outlook). Η S&P σημειώνει ότι θα μπορούσε να εξετάσει μία ακόμη αναβάθμιση αν η Ελλάδα, κατά την έξοδό της από το τρίτο πρόγραμμα, είχε εξασφαλίσει την απαιτούμενη ρευστότητα για την «προχρηματοδότηση» […]

Περισσότερα

Αναβάθμιση ελληνικών καλυμμένων ομολογιών

Στην αναβάθμιση της αξιολόγησης των προγραμμάτων καλυμμένων (με στεγαστικά δάνεια) ομολογιών της Εθνικής Τράπεζας, της Τράπεζας Πειραιώς και της Alpha Bank προχώρησε ο οίκος Fitch. Συγκεκριμένα, ο αμερικανικός οίκος προχώρησε στις εξής κινήσεις: – Αναβάθμισε σε «Β» από «Β-» προηγουμένως, την αξιολόγηση των καλυμμένων ομολογιών της Alpha Bank (σταθερό outlook) – Αναβάθμισε σε «Β» από […]

Περισσότερα