Ευρωπαϊκός διορισμός δικαστή

Στις 25 Ιουλίου 2018, οι αντιπρόσωποι των κυβερνήσεων των κρατών μελών διόρισαν τον κ. Nuno José Cardoso da Silva Piçarra (Πορτογαλία) ως δικαστή στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η θητεία του θα είναι εξαετής, αρχής γενομένης από τις 7 Οκτωβρίου 2018. Ο διορισμός έγινε στο πλαίσιο της μερικής ανανέωσης της σύνθεσης του Δικαστηρίου, η οποία […]

Περισσότερα