Παράταση αποστολής EUCAP Sahel Niger

Στις 18 Σεπτεμβρίου 2018, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο παρέτεινε την εντολή της EUCAP Sahel Niger έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2020 και συμφώνησε για προϋπολογισμό ύψους 63,4 εκατ. Ευρώ για την περίοδο από την 1η Οκτωβρίου 2018 έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2020. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενημέρωσε επίσης την εντολή της αποστολής. Η EUCAP Sahel Niger παρέχει συμβουλές […]

Περισσότερα