Νέο ευρωπαϊκό ακάλυπτο επιτόκιο μίας ημέρας

Ένα επιτόκιο μη επισκοφουμένων επιτοκίων διάρκειας μίας ημέρας με βάση τα στοιχεία που είναι ήδη διαθέσιμα στο Ευρωσύστημα, αποφάσισε να αναπτύξει το διοικητικό συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ). Το επιτόκιο, το οποίο θα παραχθεί πριν από το 2020, θα συμπληρώνει τα υφιστάμενα επιτόκια αναφοράς που παράγονται από τον ιδιωτικό τομέα και θα χρησιμεύει ως […]

Περισσότερα