Στρατηγικό αντιπλημμυρικό σχέδιο

Στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου Σχεδιασμού Αντιπλημμυρικής Προστασίας, με βάση τεχνικά, οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια, σε εθνικό, περιφερειακό και δημοτικό επίπεδο, προχωρά το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Ειδικότερα, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι διεθνείς διαγωνισμοί […]