Ομάδα εργασίας ΕΚΤ για ευρώ

Στις 26 Φεβρουαρίου 2018 θα πραγματοποιηθεί η εναρκτήρια σύνοδος της ομάδας εργασίας για τα ποσοστά άνευ κινδύνου του ευρώ στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ). Μεταξύ άλλων, η ομάδα εργασίας θα επιφορτιστεί με τον εντοπισμό και τη σύσταση εναλλακτικών συντελεστών χωρίς κινδύνους και με τη μελέτη πιθανών ζητημάτων σχετικά με τη μετάβαση στα ποσοστά αυτά σύμφωνα […]

Περισσότερα