Κατάργηση δικαιωμάτων ΕΕ

Ψήφισμα για να μην καταργηθούν τα θεμελιώδη δικαιώματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης εισηγήθηκε  ο Josep-Maria Terricabras (Greens/EFA, ES) και δήλωσε: «Το δικαίωμα στην ελευθερία των μέσων ενημέρωσης, στην ελευθερία έκφρασης και στην ελευθερία του συνέρχεσθαι τέθηκε […]