Εξασφάλιση αεροπορικής ασφάλειας

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε επικαιροποιημένους κανόνες για την ασφάλεια των αερομεταφορών, στους οποίους περιλαμβάνεται αναθεωρημένη εντολή για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA) και τους πρώτους κανόνες σε ολόκληρη την ΕΕ για τα αστικά αεροσκάφη όλων των μεγεθών. Η μεταρρύθμιση εισάγει αναλογικούς και βασιζόμενους στον κίνδυνο κανόνες που έχουν σχεδιαστεί για να επιτρέψουν στον […]

Περισσότερα