Ευρωπαϊκή αναθεώρηση οδηγίας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

Στις 27 Ιουνίου 2018, οι πρεσβευτές της ΕΕ ενέκριναν την προσωρινή συμφωνία στην οποία κατέληξε η βουλγαρική Προεδρία σχετικά με Διαβάστε περισσότερα