Θαλάσσια ασφάλεια

Το 90% του εξωτερικού εμπορίου της ΕΕ και το 40% του εσωτερικού εμπορίου της μεταφέρονται δια θαλάσσης. Οι ασφαλείς θάλασσες και οι ωκεανοί είναι θεμελιώδους σημασίας για το ελεύθερο εμπόριο, την οικονομία της ΕΕ και το βιοτικό επίπεδο. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε συμπεράσματα σχετικά με την αναθεώρηση του σχεδίου δράσης της στρατηγικής της ΕΕ για […]

Περισσότερα