Ανάρτηση πίνακας προμηθειών τραπεζών

Οι τράπεζες είναι υποχρεωμένες να αναρτούν σε εμφανή θέση με ευκρινή και ευανάγνωστα στοιχεία, πίνακα των προμηθειών που ισχύουν για τις υπηρεσίες που προσφέρουν, σύμφωνα με έγγραφο που απέστειλε στη Βουλή, απάντησε το υπουργείο Οικονομίας και ανάπτυξης σε ερώτηση Βουλευτή σχετικά με τις «Αυθαίρετες χρεώσεις τραπεζικών ιδρυμάτων». Το έγγραφο αναφέρει αναλυτικά τα εξής: 1. Σύμφωνα […]

Περισσότερα