Νέα κάλυψη συστηματικών τραπεζών

Την εφαρμογή των είκοσι συστάσεων που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των ελλείψεων στα δεδομένα που εντοπίστηκαν μετά την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση και στην προώθηση της τακτικής ροής έγκαιρων και αξιόπιστων στατιστικών για τη χρήση πολιτικής, δημοσίευσε το Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (FSB) και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ). Η έκθεση προόδου θα υποβληθεί στους Υπουργούς Οικονομικών της […]

Περισσότερα