Έλεγχοι εξαγωγής μετρητών

Η επιτροπή μόνιμων εκπροσώπων της ΕΕ (COREPER) ενέκρινε συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, εκπροσωπούμενου από τη βουλγαρική προεδρία, και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σχετικά με σχέδιο κανονισμού που αποσκοπεί στη βελτίωση των ελέγχων όσον αφορά τα μετρητά που εισέρχονται ή εξέρχονται από την Ένωση. Ο κανονισμός θα βελτιώσει το υφιστάμενο σύστημα ελέγχων όσον αφορά τα μετρητά […]

Περισσότερα