Νέα κατάταξη Πανεπιστημίου Κρήτης

Μια νέα κατάταξη των Πανεπιστημίων, διενεργήθηκε από τον οργανισμό κατάταξης Times Higher Education (THE), λαμβάνοντας υπόψη τα επιστημονικά πεδία των ιδρυμάτων. Σύμφωνα με την κατάταξη αυτή, το Πανεπιστήμιο Κρήτης καταλαμβάνει διεθνώς την 151-175η θέση με το Τμήμα Ιατρικής (Clinical, pre-clinical and health) του, την 251-300ηθέση με το Τμήμα Βιολογίας (Life sciences), επίσης την 251-300η θέση […]

Περισσότερα