Αθέμιτη εμπορική πρακτική καρτών SIM

Η εμπορία καρτών SIM με προεγκατεστημένες και εκ των προτέρων ενεργοποιημένες υπηρεσίες, των οποίων η χρήση υπόκειται σε χρέωση, συνιστά αθέμιτη επιθετική εμπορική πρακτική, εφόσον προηγουμένως δεν έχουν παρασχεθεί σχετικές πληροφορίες στους καταναλωτές, σύμφωνα με απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ). Σύμφωνα με το ΔΕΕ, η συμπεριφορά αυτή συνιστά «παροχή μη παραγγελθέντων» ως προς […]

Περισσότερα