Πιστώσεις μικρομεσαίων επιχειρήσεων Παγκρήτιας Τράπεζας

Στην επανένταξη ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων στην αγορά εργασίας και στην αποδέσμευσή τους από τον εργασιακό αποκλεισμό μέσα από ένα πρόγραμμα χορήγησης μικροπιστώσεων, αποσκοπεί η νέα συνεργασία Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας με την Action Finance Initiative (AFI). Η Παγκρήτια Τράπεζα, όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, είναι το πρώτο πιστωτικό ίδρυμα που ξεκίνησε συνεργασία με την AFI το […]

Περισσότερα