Παράταση ευρωπαϊκής στρατιωτικής εκπαιδευτικής αποστολής

Στις 30 Ιουλίου 2018, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο παρέτεινε την εντολή της στρατιωτικής εκπαιδευτικής αποστολής της ΕΕ στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία (EUTM RCA) κατά δύο έτη, δηλαδή έως τις 19 Σεπτεμβρίου 2020. Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τροποποίησε την εντολή της αποστολής προκειμένου να μπορεί να παρέχει στρατηγικές συμβουλές όχι μόνο στο Υπουργείο Άμυνας, στο στρατιωτικό προσωπικό και […]

Περισσότερα