Φορολογική συνεργασία ΔΝΤ-ΟΟΣΑ-ΟΗΕ

Η πλατφόρμα συνεργασίας για τη φορολογία – μια κοινή πρωτοβουλία του Ομίλου του ΔΝΤ, του ΟΟΣΑ, του ΟΗΕ και της Παγκόσμιας Τράπεζας – ανέλαβε, κατόπιν αιτήματος της ομάδας G20, την εκπόνηση μιας σειράς εκθέσεων «εργαλείων» που θα βοηθήσουν τις αναπτυσσόμενες χώρες στην εφαρμογή των επιλογών πολιτικής για ζητήματα διεθνούς φορολογίας που έχουν μεγαλύτερη σημασία για […]

Περισσότερα