Αναστολή μείωσης συντάξεων

Δύο νόμοι θα ισχύουν για τις συντάξεις. Ο προηγούμενος νόμος που ψήφισαν στην Ολομέλεια της Βουλής για την μείωση των συντάξεων και ο σημερινός για την μη μείωση των συντάξεων. Ειδικότερα στον σημερινό νόμο δεν αναφέρεται κατάργηση του προηγούμενου αλλά αναστολή του προηγούμενου. Πρέπει να σημειωθεί ότι από την στιγμή που δεν αναφέρεται η λέξη […]

Περισσότερα