Νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα ρύθμιση οφειλών εργατικής κατοικίας

Τέθηκε σε λειτουργία στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού η νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα που έχει αναπτυχθεί για να υποστηρίξει την εφαρμογή της Υπουργικής Απόφασης 13097/661/13.04.17 για τη διευκόλυνση της αποπληρωμής ληξιπρόθεσμων και μη οφειλών των οικιστών του τ. Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (τ.ΟΕΚ). Οι ενδιαφερόμενοι οικιστές καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά –μέσω της συγκεκριμένης πλατφόρμας- […]

Περισσότερα