«Μαύρη Παρασκευή»

Η «Μαύρη Παρασκευή» θα διενεργηθεί προαιρετικά από τους εμπόρους κατά την τελευταία Παρασκευή του Νοεμβρίου (24/11/2017) βάσει των διατάξεων του ν. 4177/2013 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ ‘Α 173/08-08-2013), σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομίας. Ειδικότερα: 1. Συστήνεται στους καταναλωτές να διενεργούν έρευνες αγοράς για τα προϊόντα που […]

Περισσότερα