Περιβαλλοντική υποβάθμιση

«Η εμμονή από την εταιρία κατασκευής στην συγκεκριμένη όδευση και η ενδεχόμενη διέλευση του αγωγού ΤΑΡ εντός ή παρά των Τεναγών, θα προκαλέσει αδιαμφισβήτητα μεγάλης κλίμακας περιβαλλοντική υποβάθμιση της περιοχής και υψηλή διακινδύνευση της φυσικής μοναδικότητας των Τεναγών (Τυρφώνα) Φιλίππων, που θα έπρεπε να είναι προστατευόμενο φυσικό μνημείο» αναφέρεται σε ανακοίνωση της Συντονιστικής Επιτροπής για […]

Περισσότερα