Νέο ΔΣ Τράπεζας Χανίων

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας Χανίων είναι: Πρόεδρος: Μαρακάκης Μιχαήλ (εκτελεστικό μέλος πλήρους απασχόλησης) Αντιπρόεδρος: Ανδρουλάκης Γεώργιος (εκτελεστικό μέλος πλήρους απασχόλησης) Γραμματέας: Μπαδιερίτης Κυριάκος (εκτελεστικό μέλος) Ταμίας: Φαραντάκης Γεώργιος (εκτελεστικό μέλος) Μέλη: Αποστολάκης Εμμανουήλ (μη εκτελεστικό μέλος) Βάμβουκας Αναστάσιος (μη εκτελεστικό μέλος) Μαλανδράκης Ιωάννης (μη εκτελεστικό / ανεξάρτητο μέλος) Μπαουράκης Γέωργιος (μη εκτελεστικό / […]

Περισσότερα

Ενδιαφέρον θεσμικών παραγόντων στην Τράπεζα Χανίων

Για ενδιαφέρον «θεσμικών παραγόντων του εξωτερικού αλλά και του εσωτερικού» για να μπουν στην Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων, έγινε λόγος στην γενική συνέλευση που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Κυριακής. Παράλληλα δόθηκαν απαντήσεις στην έντονη κριτική που ασκήθηκε από μετόχους για τη μη ρευστοποίηση των μετοχών τους, τα προγράμματα «Χρυσή Επένδυσης» και «Αποδίδω».

Περισσότερα