Συγκρότηση νέας Διοικούσας Επιτροπής ΤΜΕΔΕ

Την Τρίτη 17 Απριλίου 2018 πραγματοποιήθηκε η νέα Διοικούσα Επιτροπή του Ταμείου Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΜΕΔΕ), ενώ ανανεώθηκε η τετραετής θητεία του προέδρου, Κωνσταντίνου Μακέδου. Κατά τη συγκρότηση της Διοικούσας Επιτροπής, η οποία έχει τετραετή θητεία, έγινε ενημέρωση σχετικά με τον 1ο ετήσιο απολογισμό του ΤΜΕΔΕ, καθώς επίσης και τον προγραμματισμό των επιχειρησιακών στόχων […]

Περισσότερα

Ψηφιοποιημένες υπηρεσίες ΤΜΕΔΕ

Προχώρησε η μετάβαση του Ταμείου Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΜΕΔΕ) στην ψηφιακή εποχή. Συγκεκριμένα, λειτουργεί Ηλεκτρονική Υπηρεσία υποβολής και διεκπεραίωσης αιτημάτων e-Πρωτόκολλο, μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας και επεκτείνονται οι ψηφιακές υπηρεσίες σε όλα τα πεδία που υποστηρίζει, καθώς πλέον των Εγγυητικών Επιστολών Συμμετοχής παρέχονται ηλεκτρονικά, με τη χρήση ψηφιακής υπογραφής και οι Εγγυητικές Επιστολές Καλής […]

Περισσότερα