Έκδοση εγκυκλίου αντιμετώπισης εκκρεμών εργατικών ατυχημάτων

Την αντιμετώπιση εκκρεμών αιτημάτων για τον χαρακτηρισμό ατυχημάτων ως εργατικών ή μη καθώς και των επαγγελματικών ασθενειών των ασφαλισμένων στο πρώην ΤΑΥΤΕΚΩ  οι οποίοι δεν «καλύπτονταν» νομοθετικά πριν από τη ψήφιση του 4488/2017, προωθεί εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Σε εφαρμογή του σχετικού νόμου, η εγκύκλιος προβλέπει ότι μέχρι την έκδοση […]

Περισσότερα