Ενίσχυση επιχειρηματικότητας

Τη χορήγηση χαμηλότοκων δανείων για κεφάλαιο κίνησης και χρηματοδότηση επενδύσεων σε Ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις προβλέπει το πρόγραμμα «Επιχειρηματική Επανεκκίνηση». Το συνολικό ύψος των δανείων αυτών, που θα χρηματοδοτηθούν κατά 50% από το ΕΤΕΑΝ (€192 εκ.) μέσω του Ταμείου Επιχειρηματικότητας και 50% από τις συνεργαζόμενες τράπεζες (€192 εκ.) ανέρχεται σε 384 εκατ. ευρώ. Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις […]

Περισσότερα

Νέο ΔΣ Τράπεζας Χανίων

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας Χανίων είναι: Πρόεδρος: Μαρακάκης Μιχαήλ (εκτελεστικό μέλος πλήρους απασχόλησης) Αντιπρόεδρος: Ανδρουλάκης Γεώργιος (εκτελεστικό μέλος πλήρους απασχόλησης) Γραμματέας: Μπαδιερίτης Κυριάκος (εκτελεστικό μέλος) Ταμίας: Φαραντάκης Γεώργιος (εκτελεστικό μέλος) Μέλη: Αποστολάκης Εμμανουήλ (μη εκτελεστικό μέλος) Βάμβουκας Αναστάσιος (μη εκτελεστικό μέλος) Μαλανδράκης Ιωάννης (μη εκτελεστικό / ανεξάρτητο μέλος) Μπαουράκης Γέωργιος (μη εκτελεστικό / […]

Περισσότερα

Επανεκλογή Νίκου Μυρτάκη Ένωσης Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδος

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδος επανεξελέγη παμψηφεί ο Νίκος Μυρτάκης κατά τις αρχαιρεσίες που διεξήχθησαν στο πλαίσιο της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μελών, που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 7 Ιουλίου στην Αθήνα. Τα μέλη των Οργάνων της Ένωσης δηλαδή του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου εξελέγησαν επίσης παμψηφεί ως εξής: Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ […]

Περισσότερα

Ενδιαφέρον θεσμικών παραγόντων στην Τράπεζα Χανίων

Για ενδιαφέρον «θεσμικών παραγόντων του εξωτερικού αλλά και του εσωτερικού» για να μπουν στην Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων, έγινε λόγος στην γενική συνέλευση που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Κυριακής. Παράλληλα δόθηκαν απαντήσεις στην έντονη κριτική που ασκήθηκε από μετόχους για τη μη ρευστοποίηση των μετοχών τους, τα προγράμματα «Χρυσή Επένδυσης» και «Αποδίδω».

Περισσότερα