Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 3-11-2019

Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.1550 1.1440 1.0870 1.0760 GBP British Pound 0.8920 0.8830 0.8390 0.8310 CHF Swiss Franc 1.1400 1.1290 1.0730 1.0620 CAD Canadian Dollar 1.5190 1.5040 1.4300 1.4150 […]

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 29-10-2019

Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.1500 1.1390 1.0820 1.0710 GBP British Pound 0.8970 0.8880 0.8440 0.8350 CHF Swiss Franc 1.1410 1.1300 1.0740 1.0630 CAD Canadian Dollar 1.5020 1.4880 1.4140 1.4000 […]

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 25-10-2019

Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.1520 1.1410 1.0840 1.0730 GBP British Pound 0.8950 0.8860 0.8420 0.8330 CHF Swiss Franc 1.1390 1.1280 1.0720 1.0610 CAD Canadian Dollar 1.5070 1.4930 1.4190 1.4040 […]

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 24-10-2019

Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.1520 1.1410 1.0850 1.0740 GBP British Pound 0.8960 0.8870 0.8430 0.8340 CHF Swiss Franc 1.1390 1.1280 1.0720 1.0610 CAD Canadian Dollar 1.5100 1.4950 1.4210 1.4070 […]

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 16-10-2019

  Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.1420 1.1310 1.0750 1.0640 GBP British Pound 0.9050 0.8960 0.8510 0.8420 CHF Swiss Franc 1.1370 1.1260 1.0700 1.0590 CAD Canadian Dollar 1.5090 1.4950 1.4210 […]

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων

Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.1420 1.1310 1.0750 1.0640 USD GBPBritish Pound 0.9050 0.8960 0.8510 0.8420 CHF Swiss Franc 1.1370 1.1260 1.0700 1.0590 CAD Canadian Dollar 1.5090 1.4950 1.4210 1.4060 […]

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 14-10-2019

Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.1430 1.1320 1.0760 1.0650 GBP British Pound 0.9060 0.8980 0.8530 0.8440 CHF Swiss Franc 1.1370 1.1260 1.0710 1.0600 CAD Canadian Dollar 1.5080 1.4940 1.4200 1.4060 […]

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 12-10-2019

Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.1420 1.1310 1.0750 1.0640 GBP British Pound 0.9160 0.9080 0.8620 0.8540 CHF Swiss Franc 1.1380 1.1270 1.0710 1.0600 CAD Canadian Dollar 1.5200 1.5050 1.4310 1.4160 […]

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 8-10-2019

Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.1370 1.1260 1.0700 1.0590 GBP British Pound 0.9220 0.9130 0.8680 0.8590 CHF Swiss Franc 1.1300 1.1190 1.0640 1.0530 CAD Canadian Dollar 1.5130 1.4980 1.4240 1.4100 […]

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 7-10-2019

Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.1360 1.1250 1.0690 1.0580 GBP British Pound 0.9190 0.9110 0.8650 0.8560 CHF Swiss Franc 1.1350 1.1240 1.0680 1.0570 CAD Canadian Dollar 1.5120 1.4980 1.4240 1.4090 […]