Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 16-9-2019

Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.1460 1.1350 1.0790 1.0680 GBP British Pound 0.9280 0.9190 0.8730 0.8640 CHF Swiss Franc 1.1340 1.1230 1.0680 1.0570 CAD Canadian Dollar 1.5160 1.5020 1.4270 1.4130 […]

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 14-9-2019

Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.1460 1.1350 1.0790 1.0680 GBP British Pound 0.9280 0.9190 0.8730 0.8640 CHF Swiss Franc 1.1340 1.1230 1.0680 1.0570 CAD Canadian Dollar 1.5160 1.5020 1.4270 1.4130 […]

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 12-9-2019

Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.1430 1.1320 1.0760 1.0650 GBP British Pound 0.9250 0.9160 0.8700 0.8610 CHF Swiss Franc 1.1330 1.1220 1.0660 1.0550 CAD Canadian Dollar 1.5050 1.4900 1.4170 1.4020 […]

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 7-9-2019

Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.1450 1.1340 1.0780 1.0670 GBP British Pound 0.9280 0.9190 0.8730 0.8640 CHF Swiss Franc 1.1280 1.1170 1.0620 1.0510 CAD Canadian Dollar 1.5120 1.4970 1.4230 1.4090 […]

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 5-9-2019

Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.1360 1.1250 1.0700 1.0590 GBP British Pound 0.9410 0.9320 0.8860 0.8770 CHF Swiss Franc 1.1210 1.1100 1.0550 1.0440 CAD Canadian Dollar 1.5140 1.5000 1.4260 1.4110 […]

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 12-8-2019

Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.1590 1.1480 1.0910 1.0800 GBP British Pound 0.9540 0.9450 0.8980 0.8880 CHF Swiss Franc 1.1310 1.1200 1.0640 1.0540 CAD Canadian Dollar 1.5330 1.5180 1.4430 1.4290 […]

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 11-8-2019

Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.1590 1.1480 1.0910 1.0800 GBP British Pound 0.9540 0.9450 0.8980 0.8880 CHF Swiss Franc 1.1310 1.1200 1.0640 1.0540 CAD Canadian Dollar 1.5330 1.5180 1.4430 1.4290 […]

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 4-8-2019

Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.1470 1.1360 1.0800 1.0690 GBP British Pound 0.9480 0.9390 0.8920 0.8830 CHF Swiss Franc 1.1380 1.1270 1.0710 1.0600 CAD Canadian Dollar 1.5170 1.5020 1.4280 1.4130 […]

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 3-8-2019

Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.1470 1.1360 1.0800 1.0690 GBP British Pound 0.9480 0.9390 0.8920 0.8830 CHF Swiss Franc 1.1380 1.1270 1.0710 1.0600 CAD Canadian Dollar 1.5170 1.5020 1.4280 1.4130 […]

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 2-8-2019

Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.1440 1.1330 1.0770 1.0660 GBP British Pound 0.9440 0.9350 0.8880 0.8790 CHF Swiss Franc 1.1400 1.1290 1.0730 1.0620 CAD Canadian Dollar 1.5120 1.4970 1.4230 1.4080 […]