Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 14-3-2019

Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.1700 1.1590 1.1020 1.0900 GBP British Pound 0.8890 0.8810 0.8370 0.8280 CHF Swiss Franc 1.1780 1.1660 1.1080 1.0970 CAD Canadian Dollar 1.5620 1.5470 1.4700 1.4550 […]

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 9-3-2019

Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.1610 1.1500 1.0920 1.0810 GBP British Pound 0.8860 0.8780 0.8340 0.8260 CHF Swiss Franc 1.1710 1.1600 1.1020 1.0910 CAD Canadian Dollar 1.5610 1.5460 1.4690 1.4540 […]

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 8-3-2019

Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.1710 1.1590 1.1020 1.0900 GBP British Pound 0.8900 0.8820 0.8380 0.8290 CHF Swiss Franc 1.1760 1.1650 1.1070 1.0960 CAD Canadian Dollar 1.5730 1.5570 1.4810 1.4650 […]

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 7-3-2019

  Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.1710 1.1590 1.1020 1.0900 GBP British Pound 0.8900 0.8820 0.8380 0.8290 CHF Swiss Franc 1.1760 1.1650 1.1070 1.0960 CAD Canadian Dollar 1.5730 1.5570 1.4810 […]

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 4-3-2019

Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.1770 1.1650 1.1080 1.0960 GBP British Pound 0.8900 0.8820 0.8380 0.8290 CHF Swiss Franc 1.1770 1.1650 1.1070 1.0960 CAD Canadian Dollar 1.5630 1.5480 1.4720 1.4570 […]

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 1-3-2019

Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.1780 1.1660 1.1090 1.0970 GBP British Pound 0.8890 0.8800 0.8360 0.8280 CHF Swiss Franc 1.1740 1.1620 1.1050 1.0930 CAD Canadian Dollar 1.5490 1.5340 1.4580 1.4430 […]

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 28-2-2019

Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.1760 1.1650 1.1070 1.0960 GBP British Pound 0.8910 0.8830 0.8390 0.8300 CHF Swiss Franc 1.1770 1.1660 1.1080 1.0970 CAD Canadian Dollar 1.5550 1.5400 1.4640 1.4490 […]

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 27-2-2019

Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.1760 1.1640 1.1070 1.0950 GBP British Pound 0.8960 0.8870 0.8430 0.8340 CHF Swiss Franc 1.1750 1.1640 1.1060 1.0950 CAD Canadian Dollar 1.5510 1.5360 1.4600 1.4450 […]

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 25-2-3019

Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.1760 1.1640 1.1070 1.0950 GBP British Pound 0.8990 0.8900 0.8460 0.8370 CHF Swiss Franc 1.1770 1.1660 1.1080 1.0960 CAD Canadian Dollar 1.5530 1.5380 1.4620 1.4470 […]

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 23-2-2019

Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.1760 1.1640 1.1070 1.0950 GBP British Pound 0.8990 0.8900 0.8460 0.8370 CHF Swiss Franc 1.1770 1.1660 1.1080 1.0960 CAD Canadian Dollar 1.5530 1.5380 1.4620 1.4470 […]