Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 23-11-2019

Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.1460 1.1350 1.0790 1.0680 GBP British Pound 0.8860 0.8770 0.8340 0.8250 CHF Swiss Franc 1.1390 1.1280 1.0720 1.0610 CAD Canadian Dollar 1.5220 1.5070 1.4330 1.4180 AUD Australian Dollar 1.6860 1.6690 1.5870 1.5710 DKK Danish Krone 7.7400 7.6700 7.2800 7.2100 SEK Swedish Krone 11.030 10.930 10.390 […]

Περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 22-11-2019

Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.1480 1.1370 1.0810 1.0700 GBP British Pound 0.8860 0.8770 0.8340 0.8250 CHF Swiss Franc 1.1390 1.1280 1.0720 1.0610 CAD Canadian Dollar 1.5280 1.5130 1.4390 1.4240 AUD Australian Dollar 1.6860 1.6690 1.5870 1.5710 DKK Danish Krone 7.7400 7.6700 7.2800 7.2100 SEK Swedish Krone 11.030 10.930 10.390 […]

Περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 20-11-2019

Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.1450 1.1340 1.0780 1.0670 GBP British Pound 0.8840 0.8750 0.8310 0.8230 CHF Swiss Franc 1.1350 1.1240 1.0680 1.0570 CAD Canadian Dollar 1.5140 1.4990 1.4250 1.4110 AUD Australian Dollar 1.6880 1.6710 1.5890 1.5720 DKK Danish Krone 7.7400 7.6600 7.2800 7.2100 SEK Swedish Krone 11.040 10.930 10.390 […]

Περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 3-11-2019

Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.1550 1.1440 1.0870 1.0760 GBP British Pound 0.8920 0.8830 0.8390 0.8310 CHF Swiss Franc 1.1400 1.1290 1.0730 1.0620 CAD Canadian Dollar 1.5190 1.5040 1.4300 1.4150 AUD Australian Dollar 1.6710 1.6550 1.5730 1.5570 DKK Danish Krone 7.7400 7.6600 7.2800 7.2000 SEK Swedish Krone 11.130 11.020 10.480 […]

Περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 29-10-2019

Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.1500 1.1390 1.0820 1.0710 GBP British Pound 0.8970 0.8880 0.8440 0.8350 CHF Swiss Franc 1.1410 1.1300 1.0740 1.0630 CAD Canadian Dollar 1.5020 1.4880 1.4140 1.4000 AUD Australian Dollar 1.6840 1.6680 1.5860 1.5700 DKK Danish Krone 7.7400 7.6600 7.2800 7.2000 SEK Swedish Krone 11.130 11.020 10.470 […]

Περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 25-10-2019

Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.1520 1.1410 1.0840 1.0730 GBP British Pound 0.8950 0.8860 0.8420 0.8330 CHF Swiss Franc 1.1390 1.1280 1.0720 1.0610 CAD Canadian Dollar 1.5070 1.4930 1.4190 1.4040 AUD Australian Dollar 1.6830 1.6660 1.5840 1.5680 DKK Danish Krone 7.7400 7.6600 7.2800 7.2000 SEK Swedish Krone 11.120 11.010 10.470 […]

Περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 24-10-2019

Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.1520 1.1410 1.0850 1.0740 GBP British Pound 0.8960 0.8870 0.8430 0.8340 CHF Swiss Franc 1.1390 1.1280 1.0720 1.0610 CAD Canadian Dollar 1.5100 1.4950 1.4210 1.4070 AUD Australian Dollar 1.6810 1.6650 1.5830 1.5660 DKK Danish Krone 7.7400 7.6600 7.2800 7.2000 SEK Swedish Krone 11.110 11.000 10.460 […]

Περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 16-10-2019

  Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.1420 1.1310 1.0750 1.0640 GBP British Pound 0.9050 0.8960 0.8510 0.8420 CHF Swiss Franc 1.1370 1.1260 1.0700 1.0590 CAD Canadian Dollar 1.5090 1.4950 1.4210 1.4060 AUD Australian Dollar 1.6900 1.6740 1.5910 1.5750 DKK Danish Krone 7.7400 7.6600 7.2800 7.2000 SEK Swedish Krone 11.240 11.130 […]

Περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων

Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.1420 1.1310 1.0750 1.0640 USD GBPBritish Pound 0.9050 0.8960 0.8510 0.8420 CHF Swiss Franc 1.1370 1.1260 1.0700 1.0590 CAD Canadian Dollar 1.5090 1.4950 1.4210 1.4060 AUD Australian Dollar 1.6900 1.6740 1.5910 1.5750 DKK Danish Krone 7.7400 7.6600 7.2800 7.2000 SEK Swedish Krone 11.240 11.130 10.580 […]

Περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 14-10-2019

Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.1430 1.1320 1.0760 1.0650 GBP British Pound 0.9060 0.8980 0.8530 0.8440 CHF Swiss Franc 1.1370 1.1260 1.0710 1.0600 CAD Canadian Dollar 1.5080 1.4940 1.4200 1.4060 AUD Australian Dollar 1.6820 1.6660 1.5830 1.5670 DKK Danish Krone 7.7400 7.6600 7.2800 7.2000 SEK Swedish Krone 11.230 11.120 10.570 […]

Περισσότερα