Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 12-7-2019

Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.1670 1.1560 1.0980 1.0870 GBP British Pound 0.9310 0.9220 0.8760 0.8670 CHF Swiss Franc 1.1530 1.1420 1.0850 1.0740 CAD Canadian Dollar 1.5230 1.5090 1.4340 1.4190 […]

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 26-6-2019

Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.1800 1.1680 1.1100 1.0990 GBP British Pound 0.9250 0.9160 0.8710 0.8620 CHF Swiss Franc 1.1470 1.1360 1.0800 1.0690 CAD Canadian Dollar 1.5560 1.5410 1.4650 1.4500 […]

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 23-6-2019

Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.1710 1.1590 1.1020 1.0910 GBP British Pound 0.9230 0.9140 0.8690 0.8600 CHF Swiss Franc 1.1480 1.1370 1.0810 1.0700 CAD Canadian Dollar 1.5410 1.5260 1.4510 1.4360 […]

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 13-6-2019

Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.1720 1.1610 1.1030 1.0920 GBP British Pound 0.9230 0.9140 0.8680 0.8590 CHF Swiss Franc 1.1630 1.1520 1.0950 1.0830 CAD Canadian Dollar 1.5600 1.5450 1.4690 1.4540 […]

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 26-5-2019

Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.1580 1.1470 1.0900 1.0790 GBP British Pound 0.9120 0.9040 0.8580 0.8500 CHF Swiss Franc 1.1620 1.1510 1.0940 1.0830 CAD Canadian Dollar 1.5610 1.5460 1.4690 1.4540 […]

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 14-3-2019

Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.1700 1.1590 1.1020 1.0900 GBP British Pound 0.8890 0.8810 0.8370 0.8280 CHF Swiss Franc 1.1780 1.1660 1.1080 1.0970 CAD Canadian Dollar 1.5620 1.5470 1.4700 1.4550 […]

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 9-3-2019

Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.1610 1.1500 1.0920 1.0810 GBP British Pound 0.8860 0.8780 0.8340 0.8260 CHF Swiss Franc 1.1710 1.1600 1.1020 1.0910 CAD Canadian Dollar 1.5610 1.5460 1.4690 1.4540 […]

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 8-3-2019

Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.1710 1.1590 1.1020 1.0900 GBP British Pound 0.8900 0.8820 0.8380 0.8290 CHF Swiss Franc 1.1760 1.1650 1.1070 1.0960 CAD Canadian Dollar 1.5730 1.5570 1.4810 1.4650 […]

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 7-3-2019

  Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.1710 1.1590 1.1020 1.0900 GBP British Pound 0.8900 0.8820 0.8380 0.8290 CHF Swiss Franc 1.1760 1.1650 1.1070 1.0960 CAD Canadian Dollar 1.5730 1.5570 1.4810 […]

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος & Τραπεζογραμματίων 4-3-2019

Νόμισμα Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ USD U.S. Dollar 1.1770 1.1650 1.1080 1.0960 GBP British Pound 0.8900 0.8820 0.8380 0.8290 CHF Swiss Franc 1.1770 1.1650 1.1070 1.0960 CAD Canadian Dollar 1.5630 1.5480 1.4720 1.4570 […]