Εφάπαξ ιερέων

Συνταγματική και νόμιμη κρίθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) η υπουργική απόφαση που προβλέπει ότι το 50% των ακαθάριστων εσόδων των παρεκκλησίων και των εξωκκλησίων περιέρχονται στον Τομέα Πρόνοιας Ορθοδόξου Εφημεριακού Κλήρου Ελλάδος (ΤΠΟΕΚΕ) του Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ). Το Α΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας, (πρόεδρος ο Νικόλαος Σακελλαρίου και εισηγητής η […]

Περισσότερα