Μεταφορά ΦΑΠ σε δήμους

Τέσσερεις στρατηγικές παρεμβάσεις ενόψει της επικείμενης μεταρρύθμισης από την Κυβέρνηση αντικατάστασης του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» προκειμένου να ενισχυθεί η οικονομική  αυτοτέλεια των δήμων και να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις τοπικής ανάπτυξης, προτείνει η ΚΕΔΕ, μέσα από  τις αποφάσεις του συνεδρίου της, και οι οποίες, προφανώς,  θα τεθούν στο τραπέζι της διαβούλευσης. Ειδικότερα η ΚΕΔΕ προτείνει: • τη δημοσιονομική […]

Περισσότερα