Πρόσθετη στήριξη Ευρωπαίων παραγωγών ροδάκινων-νεκταρινιών

Οι Ευρωπαίοι παραγωγοί ροδάκινων και νεκταρινιών θα λάβουν πρόσθετη ενίσχυση, επιπλέον εκείνης που ανακοινώθηκε ήδη τον Ιούνιο, λόγω των δυσχερειών τις οποίες αντιμετώπισαν οι αγορές φέτος το καλοκαίρι. Το επιπρόσθετο ποσόν θα είναι ύψους 12,8 εκατ. Ευρώ. Το ποσό αυτό θα χρηματοδοτήσει την απόσυρση από την αγορά 35 020 τόνων ροδάκινων και νεκταρινιών. Η χρηματοδοτική […]

Περισσότερα