Τροπολογία για πτωχευτικό κώδικα

Τροπολογία σύμφωνα με την οποία επέρχονται τροποποιήσεις στον Πτωχευτικό Κώδικα κατέθεσε στη Βουλή το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Στις διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα (νόμοι 3588/2007 και 4446/2016), η τροπολογία επιφέρει είτε τροποποιήσεις και βελτιώσεις νομοτεχνικού περιεχομένου, είτε καταργήσεις άρθρων. Συγκεκριμένα, ορίζεται μεταξύ των άλλων ότι η κλήτευση του οφειλέτη είναι απαραίτητη στις περιπτώσεις που η αίτηση πτώχευσης […]

Περισσότερα