Νέες μεταρρυθμίσεις

Εγκρίνονται 32 πρόσθετα αιτήματα της Ελλάδας για τεχνική υποστήριξη μέσω του Προγράμματος Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (ΠΣΔΜ), αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων 2018

Τεχνική στήριξη σε 24 κράτη μέλη για την υλοποίηση περισσοτέρων από 140 έργων, θα παράσχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του Διαβάστε περισσότερα