Νέες μεταρρυθμίσεις

Εγκρίνονται 32 πρόσθετα αιτήματα της Ελλάδας για τεχνική υποστήριξη μέσω του Προγράμματος Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (ΠΣΔΜ), αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Διαβάστε περισσότερα