Οικονομικοί κίνδυνοι

Κατατέθηκε στη Βουλή την Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2017 το Προσχέδιο του Προϋπολογισμού 2018 όπου η ανάπτυξη για το 2017 αναμένεται να είναι στο 1,8% στο σύνολο του τρέχοντος έτους. Επίσης αναφέρεται στους οικονομικούς κινδύνους οι οποίοι είναι: η μεταβλητότητα του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος, η καθυστέρηση στην ενίσχυση του ρυθμιστικού και ελεγκτικού πλαισίου του χρηματοπιστωτικού τομέα, η […]

Περισσότερα