Φαρμακευτική τροφή για ζώα

Στις 27 Ιουνίου 2018, η συνάντηση των Ευρωπαίων Πρέσβεων στην Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων (ΕΜΑ) επιβεβαίωσε τη συμφωνία που επετεύχθη στις 19 Ιουνίου 2018 μεταξύ της βουλγαρικής Προεδρίας του Συμβουλίου και των εκπροσώπων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με κανονισμό για τις φαρμακούχες ζωοτροφές, δηλαδή ζωοτροφές που περιέχουν φάρμακα ή τον έλεγχο της ασθένειας σε εκτρεφόμενα […]

Περισσότερα

Προεδρία Βουλγαρίας Προεδρίας στο Συμβούλιο ΕΕ

Ξεκίνησε η προεδρία της Βουλγαρίας για το Συμβούλιο της ΕΕ. Την Παρασκευή 12 Ιανουαρίου 2018, το Σώμα των Επιτρόπων συμμετέχει στη Σόφια σε συνεδριάσεις με τη βουλγαρική κυβέρνηση όπου θα συζητηθούν οι βασικές προτεραιότητες της Προεδρίας γύρω από τα ακόλουθα θέματα: 1. Εξωτερικές σχέσεις, ασφάλεια και άμυνα, μετανάστευση και δικαιοσύνη. 2. Βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς […]

Περισσότερα