Τροπολογία για μέλη ΔΕΠ Οδοντιατρικών Σχολών

Τροπολογία του υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για τα μέλη των Οδοντιατρικών Σχολών κατατέθηκε στη Βουλή και αφορά τις επί εικοσαετία μη καταβληθείσες εισφορές από τα μέλη ΔΕΠ των Οδοντιατρικών Σχολών προς τους Ε.Λ.Κ.Ε.. Συγκεκριμένα, η παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 4009/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «α. Οι αμοιβές των καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων […]

Περισσότερα