Παραίτηση Προέδρου ΕΛΙΔΕΚ

Επιστολή παραίτησης του κ. Διονύσιου Τσιχριτζή, από τη θέση τόσο του Προέδρου όσο και του μέλους του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ), έλαβε ο Αναπληρωτής Υπουργός Έρευνας και Καινοτομίας Κώστας Φωτάκης. Η παραίτησή του έγινε δεκτή. Τα καθήκοντα του Προέδρου του ΕΛΙΔΕΚ θα ασκεί ο Αντιπρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου, κ. Ξενοφών […]

Περισσότερα