Έγκριση Κανονισμού Διαιτησίας

Εγκρίθηκε από τον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού ο τροποποιημένος Κανονισμός Διαιτησίας της Ομοσπονδίας, τον οποίο ψήφισε η ΓΣ στις 17/3/2018. Συγκεκριμένα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Απόφαση Έγκρισης ΓΓΑ: ΑΔΑ ΩΖΦΒ4653Π4-ΨΝΕ Ο παρών Κανονισμός Διαιτησίας της Ελληνικής Σκακιστικής Ομοσπονδίας (Ε.Σ.Ο.) καταρτίστηκε, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 44 και 45 του Ν. 2725/1999, με τις τροποποιήσεις του, […]

Περισσότερα