Τροποποίηση νόμου για αθλητικά δελτία

Αλλαγές θα γίνουν στον τρόπο έκδοσης των αθλητικών δελτίων, σύμφωνα με τον νόμο 4479 που ψηφίστηκε στις 29 Ιουνίου 2017. Προβλέπεται ότι θα υπάρχουν πλέον 2 είδη δελτίων: • Το δελτίο αθλητικής ιδιότητας, (όπως το υφιστάμενο) και • Η κάρτα υγείας αθλητή, που θα αποτελεί προσωπικό έγγραφο του αθλητή και θα βρίσκεται στην κατοχή του. […]

Περισσότερα