Νέος ευρωπαϊκός κανονισμός κατά ντάμπινγκ

Ο νέος ευρωπαϊκός κανονισμός θα καταπολεμήσει αποτελεσματικότερα τις πρακτικές ντάμπινγκ που εφαρμόζουν χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Βάσει του νέου ευρωπαϊκού κανονισμού θα επιβάλλονται υψηλότεροι δασμοί στις εισαγωγές που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ ή επιδοτήσεων για την καλύτερη προστασία των θέσεων εργασίας στην ΕΕ και των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Το κείμενο του κανονισμού συμφωνήθηκε ατύπως μεταξύ του […]

Περισσότερα