Προστασία πτηνών Ασπροπάρη-Νανόχηνα-Κιρκινέζι

Υπογράφηκαν τα τρία Σχέδια Δράσης για την προστασία των πτηνών Ασπροπάρη,  Νανόχηνας και Κιρκινέζι Ειδικότερα: Στόχος του Εθνικού Σχεδίου Δράσης  για τον Ασπροπάρη είναι η λήψη άμεσων μέτρων για την ανάσχεση της μείωσης και τη σταθεροποίηση του αναπαραγόμενου πληθυσμού του, με δεδομένο τον εξαιρετικά μικρό αναπαραγόμενο πληθυσμό του στην Ελλάδα. Στόχος του Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης […]

Περισσότερα