Νέοι ορισμοί υπευθύνων στην Περιφερειακή Αρχή Πελοποννήσου

Ορίστηκαν οι Θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες, οι Συντονιστές Έργων και Αποτελεσματικότητας και οι Εντεταλμένοι Σύμβουλοι της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Οι Θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες, οι αρμοδιότητες των οποίων θα προσδιοριστούν με νεότερη απόφαση του Περιφερειάρχη, μετά τη δημοσίευση του ορισμού τους στο ΦΕΚ, έχουν ως εξής: • Γκίκας Αθανάσιος • Μαντάς Περικλής • Παναγιωτοπούλου Ελένη • Παπαγγελόπουλος Άγγελος • Ρουμελιώτης […]

Περισσότερα