Αγορά ειδών επαγγελματικού εξοπλισμού επιχειρήσεων Κινέττας

Με κοινή απόφαση, τα τρία Επιμελητήρια του Πειραιά και συγκεκριμένα, το Εμπορικό και Βιομηχανικό, το Επαγγελματικό και το Βιοτεχνικό, ενήργησαν άμεσα ώστε να στηρίξουν εμπράκτως τις επιχειρήσεις που επλήγησαν στην περιοχή της Κινέττας από την καταστροφική πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου. Αμέσως μετά την καταγραφή των ζημιών, αποφασίστηκε από τους προέδρους των Επιμελητηρίων, η αγορά ειδών […]

Περισσότερα