Νέα Ειδική Άδεια Προστασίας Μητρότητας

Η ειδική άδεια προστασίας της μητρότητας, διάρκειας έξη μηνών, δεν συμψηφίζεται με καμία άλλη άδεια προστασίας της μητρότητας.Πλέον, οι εργαζόμενοι γονείς δικαιούνται τις εξής άδειες: α) Ειδική άδεια μητρότητας (τοκετού και λοχείας) για τις μητέρες, διάρκειας 17 εβδομάδων (8 εβδομάδες πριν και 9 εβδομάδες μετά τον τοκετό). β) Ειδική άδεια προστασίας της μητρότητας, διάρκειας 6 […]

Περισσότερα