Συγκρότηση επιτροπής διερεύνησης κατολισθήσεων ΔΕΗ

Συγκροτήθηκε Επιτροπή για τη διερεύνηση των αιτίων κατολίσθησης της 10ης Ιουνίου 2017 στο Ορυχείο Αμυνταίου απο την ΔΕΗ. Η επιτροπή αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη: • Παπαγεωργίου Χρήστος, Μέλος Δ.Σ. ΔΕΗ, Μηχανικός Μεταλλείων – Μεταλλουργός Μηχανικός ΕΜΠ, τέως Διευθυντής Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας • Καββαδάς Μιχάλης, Αναπληρωτής Καθηγητής Γεωτεχνικής ΕΜΠ • Μαρίνος Παύλος, Ομότιμος Καθηγητής […]

Περισσότερα